Har du några frågor? Vill du kontakta oss? Nedan finns styrelsen med kontaktuppgifter.

 

Skarpnäcksmoderaternas styrelse 2018

Henrik Appelqvist, ordförande, e-mail: henrik.appelqvist@telia.com

Johan Brege, vice ordförande, e-mail: jbrege@outlook.com mob: 073 – 677 23 97

David Callgren, ledamot & medlemsansvarig, e-mail: david.callgren@gmail.com

Adam Danieli, ledamot, e-mail: adam.danieli.kth@gmail.com  mob: 073 95 86 958

Eva Ångström, ledamot, e-mail: eva.angstrom@gmail.com

Kristina Lutz, ledamot, e-mail: kristina.lutz@moderat.se

David Callgren, ledamot, e-mail: daca09@handelsbanken.se

Billy Östh, ledamot, e-mail:billy.osth@hotmail.com

Sara Thörnlund, ledamot, e-mail: sarathornlund@gmail.com

Oscar Andrén, ledamot, e-mail: oscarandren@gmail.com

Joanna Ljunggren, ledamot, e-mail: ljunggrenjoanna@gmail.com

—————————————–

Christer Ångström, ordförande valberedningen, e-mail: christer.angstrom@gmail.com