Infrastruktur i stadsdelen

Nya Moderaterna i Skarpnäck är positiva till att stadsdelen växer och vill satsa på byggande av bostäder och en bred mix av infrastruktur. Trafiksituationen till och från Bagarmossen är idag ohållbar och vi har drivit på för att genomföra en trafikutredning. Vår utgångspunkt under tiden som frågan utreds är att Bagarmossen måste få en direktförbindelse till länsväg 229 och att denna förbindelse helt eller delvis byggs som en ekodukt som bevarar spridningskorridoren in i Bagisskogen och Skarpnäcks trädgårdsstad. Därtill kan även andra trafikåtgärder vara nödvändiga. Vi binder dock ej fast oss vid en specifik lösning innan utredningen är färdig