Den 15-18 oktober har Moderaterna partistämma i Karlstad

Det är mycket som kan bli bättre i Sverige. En av sju personer i arbetsför ålder lever i utanförskap. Det innebär att det finns en potential i vårt land som inte tas tillvara. Att Sverige har mer att ge ser vi också på flera andra områden i samhället. Det innebär stora möjligheter men också många utmaningar. När samhället förändras måste politiken utvecklas för att kunna ge bättre svar på de samhällsproblem människor möter. I början av året in-ledde Moderaterna därför ett omfattande reform- och utvecklingsarbete för att möta nya utmaningar med en politik för ett Sverige som kan mer. Det utvecklingsarbetet har legat till grund till följande propositioner som föreslås till partistämman:

  • Ansvar för ekonomin och fler vägar till första jobbet
  • En förnyad integrations- och migrationspolitik
  • Trygg välfärd
  • Ett modernt arbetsliv, jämställdhet och tolerans
  • Säkerhet i en orolig omvärld
  • Trygghet mot brott

– Våra reformer och förslag fokuserar på att bryta det nya utanförskapet, skapa förutsättningar för fler jobb och ökad konkurrenskraft, lägga grunden för en ansvarsfull integrations- och migrationspolitik samt bidra till ett tryggare samhälle, avslutar Tomas Tobé. Under partistämman kommer även 284 motioner samt ytterligare förslag att behandlas.

Länk till handlingar till partistämman 

Propositioner och yttranden – pdf
Motioner – pdf
Fyra års verksamhet – pdf

Läs mer om stämman här.